Stovykla patyrusiems mokymosi praradimų per nuotolinį mokymą(si)

Rugpjūčio 23-27 d. mokykloje vyko stovykla 5-7 klasių mokiniams, patyrusiems mokymosi praradimų per nuotolinį mokymą(si). Į šią stovyklą buvo pakviesti visi, norintys linksmai pasikartoti praeitų mokslo metų žinias dalyvaujant ekskursijoje, dirbant grupėmis, žaidžiant protmūšį ir kepant picą. Stovyklos darbo rezultatas – mokinių sukurti architektūros objektai, atkartojantys ekskursijoje matytus pastatus. Per šią savaitę mokiniai ne tik pakartojo lietuvių k., matematikos, istorijos, dailės, informacinių technologijų, maisto gamybos žinias ir atnaujino įgūdžius, bet ir susirado naujų draugų. Ačiū stovyklautojams ir mokytojams!