Testavimo tvarka

Vilniaus miesto ugdymo įstaigose pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas ateinančiais mokslo metais vyks kontaktiniu būdu, laikantis Operacijų vadovo sprendimu patvirtintų saugumo priemonių, pagrindinės jų:

  • socialinės distancijos, srautų nesimaišymo principų laikymasis;
  • kaukių dėvėjimas patalpose;
  • intensyvus patalpų vėdinimas.

Atsakingai vertindami viruso plitimo grėsmę, primename galimybę ir svarbą mokiniams nuo 12 metų skiepytis.

Siekiant suvaldyti ir užkirsti kelią viruso plitimui, sudaryti galimybę mokytis kontaktiniu būdu bei atsižvelgiant į sėkmingą patirtį 2021 metų pavasarį, raginame tęsti reguliarų savanorišką mokinių testavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad testavimas kaupinių PGR metodu (1-4  klasėse) bus vykdomas ugdymo įstaigos klasėje tik tais atvejais, jei testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių (procentinė dalis skaičiuojama neatsižvelgiant į tai, kokiam skaičiui mokinių testavimas nereikalingas). Testavimas savikontrolės metodu (5-8 klasėse) atliekamas neatsižvelgiant į tai, kokia dalis mokinių sutiko testuotis (testuojama tiek, kiek sutiko).

Testuojami bus tik tie mokiniai, kurių atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime, todėl būtina pateikti pasirašytus mokinių atstovų sutikimus dėl dalyvavimo tyrime.  Patvirtinta sutikimo forma pateikta OV sprendimo priede (nuoroda)

Sutikimo forma atsisiųsti ir užpildyti. Sutikimus galima užpildyti ir pas mokyklos budėtoją.

Sutikimo atšaukimas galimas bet kuriuo metu raštu pateikus klasės auklėtojui laisvos formos prašymą nutraukti mokinio profilaktinius testavimus.

mokykla be covid.lt