Dėl penktokų ir aštuntokų klasių formavimo

Vasaros metu devyniems būsimiesiems aštuntokams nutraukus ugdymosi sutartis su mūsų mokykla, priimtas sprendimas išformuoti vieną aštuntąją klasę. Tai yra 8f, nes šioje klasėje liko mažiausias mokinių skaičius. Dėl šio sprendimo atsirado galimybė steigti dar vieną, septintą penktokų klasę mūsų mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantiems penktokams.

8f klasės mokinius paskirdami į kitas klases atsižvelgėme į antrąją užsienio kalbą, jų bendravimą su kitų aštuntųjų klasių mokiniais, specialiuosius mokinių poreikius, Vaiko gerovės komisijos narių pasiūlymus. Tikimės, kad naujose klasėse aštuntokai greitai apsipras, susiras draugų ir sėkmingai mokysis. Apgailestaujame, kad vykdydami asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus negalime skelbti visų 8-ųjų klasių mokinių sąrašų. Klasių auklėtojai artimiausiu metu susisieks su naujais mokiniais ir jų tėveliais ir pateiks informaciją į kurią 8-ąją klasę yra paskirti buvusios 7f klasės mokiniai.

Džiaugiamės, kad mokytis mūsų mokykloje pageidauja toks didelis mokinių skaičius. Matėme džiaugsmo ašaras tėvelių akyse tų, kurie visą vasarą buvo nežinioje dėl būsimųjų penktokų.

Manome, kad priimti sprendimai nepablogins ugdymo sąlygų mūsų mokyklos baigiamųjų klasių mokiniams ir sudarys galimybes mokytis visiems šalia mokyklos gyvenantiems penktokams.

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.