Mokinių dailės darbai

Dailės pamokų metu šeštokai kūrė svajonių sodų bei parkų projektus, kuriuos galite pamatyti virtualioje parodoje ,,Sodai ir parkai“.
Septintokai dailės pamokų metu analizavo grožio idealus meno istorijos laikotarpiuose. Vėliau patys bandė patikusį dailės kūrinį atkurti namuose turimomis priemonėmis.
Aštuntokai dailės pamokose mokėsi apie miniatiūras ir patys bandė savo artimiausioje aplinkoje surasti daiktų ant kurių komponavo miniatiūrų kompozicijas. Mokinių rezultatus galite pamatyti virtualioje parodoje ,,Miniatiūra“.