Dėl maisto davinių turintiems teisę į nemokamą maitinimą

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateikta informacija pranešame, kad nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, kurie ugdomi nuotoliniu būdu namuose, kovo 24 dieną (atkreipiame dėmesį, kad patikslinta data) bus dalinami maisto daviniai už laikotarpį nuo 2021 m. kovo 8 d. iki kovo 19 d. (už 9 dienas). Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus mokyklų mokiniams neteikiamas, todėl už kovo 11 d. maisto daviniai neišduodami.