Ugdymo procesas nuo lapkričio 9 dienos

Atsižvelgdami į paskelbtą karantiną ir Vyriausybės bei Vilniaus miesto savivaldybės sprendimus nutariame

  1. Tęsti 5-8 klasių mokinių ugdymą nuotoliniu būdu nuo lapkričio 9 iki lapkričio 29 dienos (tvarkaraštis).  Pamokų pradžia ir trukmė – kaip mokykloje. Online pamokos – geltona spalva, mokinių savarankiškas mokymasis pagal dienyne gautas užduotis – juoda spalva. Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
  2. 1-4 klasių mokinių ugdymas ir toliau bus vykdomas mokykloje. Visos dienos mokyklos grupės veikia įprasta tvarka.
  3. Mokyklos vykdomi būreliai 1−4 klasių mokiniams laikantis visų saugumo priemonių organizuojami mokykloje, o jei įmanoma- vyksta nuotoliniu būdu.
  4. Švietimo pagalba, laikantis visų saugumo reikalavimų, teikiama įprasta tvarka arba nuotoliniu būdu.
  5. Pradinių klasių mokinių tėvams (globėjams) leidžiama patiems nuspręsti  ar leisti vaiką į mokyklą, ar ugdytis savarankiškai namuose. Atskiras nuotolinis mokymas tokiems mokiniams nebus vykdomas. Tėvų atsakomybė bus užtikrinti savarankišką mokinių užduočių atlikimą pagal Tamo dienyne talpinamą pamokų turinio ir namų darbų užduočių medžiagą.  Taip pat šiuo atveju reikalingas tėvų raštiškas prašymas leisti ugdytis savarankiškai ir pateisinti  praleidžiamas mokykloje vykstančias pamokas.
  6. Nemokamą maitinimą gaunantiems 5-8 klasių mokiniams bei 1-4 klasių mokiniams, esantiems privalomoje saviizoliacijoje,  bus organizuojamas sauso davinio išdavimas.