Dėkojame už bibliotekai padovanotas knygas

Mokyklos bibliotekininkė sako AČIŪ

Mariui iš 5a klasės ir jo mamai už dovanotas knygas: 

Amelijai iš 6e klasės ir jos broliui Adomui iš 3b klasės už padovanotas knygas bibliotekai: 

Taip pat mokytojai Astai už dovanotas knygeles:

Šį kartą knygeles bibliotekai dovanojo Tėja iš 3c klasės. Ačiū Tėjai! :

Šią dovaną paruošė mokytojas Andžej. Jam sakome AČIŪ nuo bibliotekininkės ir visų mokyklos bibliotekos lankytojų: