Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybė 2019-09-11 sprendimu Nr.1-224  patvirtino mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą. 

Vadovaujantis juo, tėvai, kurių vaikai gyvena Vilniaus rajono savivaldybėje (kaime ar miestelyje) ir yra ten deklaravę gyvenamąją vietą, turi teisę gauti kompensaciją už važiavimą darbo dienomis į mokyklą ir atgal prašyme nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais.

Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvai turi teisę kreiptis dėl pavežėjo paslaugos kompensavimo nuo namų iki mokyklos.

Kompensavimo sąlygos:

  • deklaruota gyvenamoji vieta – Vilniaus rajonas.
  • ugdymo įstaiga Vilniaus mieste iki kurios nori važiuoti, turi būti jam artimiausia atitinkamą programą vykdanti mokykla, nes tik tada jis turės teisę į kompensaciją.
  • ugdymo įstaigai iki kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikiami ataskaitinio mėnesio (praeito mėnesio) važiavimo bilietai (originalai). T. y. mokiniai perka iš vairuotojo vienkartinius važiavimo bilietus ir, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 5 dienos pateikia juos mokyklos raštinėje.
  • Mokiniams iki kito mėnesio 5 dienos be pateisinamos priežasties nepateikus važiavimo bilietų (pateisinamos priežastys: liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras ir pan.), kompensacija už praėjusius mėnesius neperskaičiuojama ir nemokama.

Norintys pasinaudoti teise į važiavimo išlaidų kompensavimą, prašomi pateikti prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo  iki rugsėjo 9 dienos 10 valandos.