Priimtų mokinių prašymų registracijos numeriai

Birželio 1-3 dienomis vyko prašymų mokytis mūsų progimnazijoje 2020/2021 mokslo metais I nagrinėjimo etapas. Išnagrinėti 227 pirmokų prašymai, 5 antrokų, 5 trečiokų, 9 ketvirtokų, 113 penktokų, 8 šeštokų, 5 septintokų, 9 aštuntokų prašymai. Kiekvienam jų suteikti pirmumo taškai vadovaujantis Priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu ir sudaryta pateiktų prašymų eilė pagal taškus bei deklaravimo mūsų mokyklos teritorijoje datą.

Apgailestaujame, turime ribotą vietų skaičių.

Priimtų mokinių prašymų registracijos numeriai.

Antrajame priėmimo komisijos posėdyje paaiškėjo, kad iš 120 pakviestų pirmokų 10 pasirinko kitą mokyklą, todėl kvietimus išsiuntėme 10 pirmokų, vis dar esančių laukiančiųjų eilėje. Taip pat pakviestas 1 papildomas penktokas.

 II priėmimo etape papildomai pakviestų mokinių prašymų registracijos numeriai

Papildomai birželio 10 d. priimtų savivaldybės nurodymu steigiant papildomą penktokų klasę mokinių prašymų numeriai

Į atsilaisvinusias vietas birželio 11 dieną pakviesti teritoriniai pirmokai

Birželio 16 dieną nagrinėti prašymai į atsilaisvinusias vietas. Sistemoje vietos dar negavę ir išnagrinėti 13 pirmokų, 3 antrokų, 1 trečioko, 7 ketvirtokų, 27 penktokų, 1 šeštokų prašymas.

Papildomai priimti vaikai į atsilaisvinusias vietas  2020 m. birželio 16

Birželio 22 dieną vykusiame posėdyje svarstyti trys prašymai į pirmą klasę, 14 prašymų į penktą klasę. Papildomai pakviesti tik 3 pirmokai, kurių prašymų numeriai 57335, 57375 ir 57381.

Sekantis posėdis ir svarstymas vyks rugpjūčio 24 dieną. Šiuo metu rezervuotų vietų skaičius yra maksimalus, tačiau yra keletas dar nepasirašytų sutarčių. Laisvų vietų skaičius paaiškės rugpjūtį. Kviečiame teirautis nuo rugpjūčio 17 dienos.

Prašymų registravimo sistemoje http://svietimas.vilnius.lt. prisijungę galite matyti ar yra kvietimas pasirašyti ugdymosi sutartį, ar patvirtinti vieną iš gautų kvietimų. Jei esate kviečiami ir prašyme rinkotės tik mūsų mokyklą – prašymo statusas yra „laukiama sutarties pasirašymo“.

Iki birželio 17 dienos nespėję pasirašyti ugdymosi sutarčių dėl naujai atvykusių mokinių galės tai padaryti nuo birželio 25 iki liepos 10 dienos 119 kabinete darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. Dėl valstybinių brandos egzaminų vykdymo mūsų mokykloje į progimnaziją negalima bus patekti birželio 22-23, birželio 29, liepos 1  dienomis.

Reikalingi dokumentai: 

  • pirmokams – gimimo liudijimas ar išrašas (asmens tapatybės dokumentas netinka, nes jame nenurodyti teisėti nepilnamečio atstovai-mama ir tėtis), priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašas,
  • penktokams – gimimo liudijimas ar išrašas (asmens tapatybės dokumentas netinka, nes jame nenurodyti teisėti nepilnamečio atstovai-mama ir tėtis), pradinio ugdymo pažymėjimo kopija.

Pirmoko priemonių krepšelis 

Uniformos

Birželio 19 dieną tiems, kas nepasirinko vieno iš siųstų kvietimų, sistema automatiškai rezervuos vietą toje mokykloje, kuri iš siuntusių kvietimą buvo aukščiausiai. Iš kitų mokyklų laukiančiųjų sąrašo tokio mokinio prašymas bus panaikintas kaip gavęs vietą bendrojo ugdymo įstaigoje.

Jei nei viena mokykla nesiuntė kvietimo, bus rekomenduojama prašymą koreguoti nuo birželio 20 iki 22 dienos, nurodant mokyklą, kuri dar turi vietų. Tokią informaciją teiks savivaldybė.

Tėvai jau pasitvirtinę gautus pakvietimus ir norintys keisti ugdymo įstaigas, tokią galimybę turės liepos – rugpjūčio mėnesį, jeigu dar bus likusių laisvų ugdymosi vietų po to, kai visi vaikai jau bus priimti į mokyklas. Jeigu taip atsitiktų, kreiptis galės tik turinti galimybę priimti mokykla, pateikdama argumentuotą prašymą Vilniaus miesto savivaldybei.