Žmonių figūros, kurtos dailės pamokose

Per visą žmonijos istoriją žmonės nuolat vaizduodavo patys save. Pirmykščių žmonių palikimas – gyvūnų ir žmonių atvaizdai ant urvo sienų. Tai tik schemiškai pavaizduotų figūrėlių kompozicijos. Senųjų civilizacijų mene jau regime visai kitokias žmogaus kūno formas. Pagal tai, kaip tie žmonės vaizduojami, galima atpažinti, kokios civilizacijos kultūrai jie priklauso. Taigi septintųjų klasių mokiniai dailės pamokų metu susipažinę su žmogaus atvaizdo kaita, kūrė žmogaus skulptūrą arba reljefą, laikydamiesi taisyklingų proporcijos principų. Skulptūros ir reljefai iš ties nuotaikingi. Smagu, kad kūrybinė veikla net sutelkė namiškius bendrai veiklai.
Mokinius kuravo dailės mokytoja Karolina.