Tirpalų rūšies nustatymo eksperimentai 5d

Nuotolinio mokymosi metu 5d klasės mokiniai  gamtos laboratoriją įkūrė kiekvienas savo namuose. Mokiniai atliko bandymą ir indikatoriaus pagalba nustatė tirpalų rūšį. Mokiniai pagamino šarminį, rūgštųjį ir neutralų tirpalus. O tirpalų rūšį nustatė naudojant raudonojo gūžinio kopūsto sultis.

Naujų įgūdžių ir daug gerų emocijų emocijų mokiniams suteikė integruotas gamtos ir IT projektas, kurį organizavo mokytojos Liudmila Smolskaja ir Jelena Kuklienė.