Integruotų istorijos ir IT pamokų ciklas

Nors ir karantino laikotarpis, tačiau labai svarbu ugdyti mokinius per patyrimą, skatinti jų kūrybiškumą, ypač nuotolinio mokymo metu.  Progimnazijos IT mokytojos Inga Jusevič, Jelena Kuklienė ir istorijos mokytojas Marius Tavoras dirbdami su šeštomis klasėmis ėmėsi iniciatyvos ir skatino vaikus kurti testus istorinėmis temomis Scratch programavimo kalba. Mokiniai ne tik buvo supažindinti su testų kūrimo paslaptimis, bet ir patys turėjo sukurti dešimties klausimų testą, naudodami tiek atvirus, tiek uždarus klausimus. Šeštoje klasėje įgytos istorijos žinios, jų panaudojimo galimybės skatino šeštokus kūrybiškai pažvelgti į šias veiklas. Tokios veiklos praturtino mokinių kalbą, lavino vaizduotę, ugdė kritinį ir kūrybinį mąstymą. Mokiniams smagiausia buvo spęsti kitų vaikų sukurtus testus. Sprendžiant testą ZOOM aplinkoje vienam mokiniui, kiti teisingus atsakymus mokytojui siuntė per pokalbių programėlę.  Mokiniai sukūrė daugiau nei 150 testų. Tai leido jiems mokytis atpažinti, aptarti ir spręsti problemas, eksperimentuoti.