Mokslo metų užbaigimo tvarka

Supažindiname su 2019/2020 mokslo metų užbaigimo tvarka, suderinta su Mokyklos taryba.

MOKSLO METŲ PABAIGA PRADINĖSE KLASĖSE:

 • Iki gegužės 29 d. tęsti nuotolinį mokymąsi.
 • Iki birželio 2 d. išvesti visus II pusmečio ir metinius įvertinimus.
 • Birželio 1-2 d. konsultacijos (pagal poreikį), įsiskolinimų likvidavimas. Gali būti vykdomos nuotoliniu būdu arba gyvai.
 • Birželio 3 d. 9 val. pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis „2019-2020 m.m. mokinių ugdymosi pasiekimai. Kėlimas į aukštesnę klasę.“ (nuotoliniu būdu).
 • Birželio 3-4 d. pagal iš anksto sudarytą grafiką organizuoti mokinių grįžimą į mokyklą asmeninių daiktų susitvarkymui, vadovėlių, kitų mokymo priemonių grąžinimui ir kt. organizaciniai reikalai.
 • Birželio 5 d.   1-4 klasių auklėtojos organizuoja mokslo metų užbaigimą (pasirinktu būdu), pagal sudarytą grafiką, pradinio ugdymo pažymėjimų įteikimas 4 kl. mokiniams.
 • Vasaros atostogos – 2020-06-08 – 2020-08-31.

  MOKSLO METŲ PABAIGA 5-8 KLASĖSE:

 • Iki birželio 12 d. tęsti nuotolinį mokymąsi.
 • Iki birželio 17 d. išvesti visus II pusmečio ir metinius įvertinimus.
 • Birželio 15-17 d. konsultacijos (pagal poreikį), įsiskolinimų likvidavimas. Gali būti vykdomos nuotoliniu būdu arba gyvai.
 • Birželio 18 d. 9 val. mokytojų posėdis „2019-2020 m. m. mokinių ugdymosi pasiekimai. Kėlimas į aukštesnę klasę.“
 • Birželio 17-19 d. pagal iš anksto sudarytą grafiką organizuoti mokinių grįžimą į mokyklą asmeninių daiktų susitvarkymui, vadovėlių, kitų mokymo priemonių grąžinimui ir kt. organizaciniai reikalai.
 • Birželio 19 d.   auklėtojai organizuoja mokslo metų užbaigimą (pasirinktu būdu), pagal sudarytą grafiką, Mokymosi pasiekimų pažymėjimų įteikimas 8 kl. mokiniams.
 • Vasaros atostogos 2020-06-22 -2020-08-31.