Išvyka į planetariumą

Spalio 1d. Planetariume lankėsi 1 c ir 1 d klasių mokiniai. Vyko edukacinė pamoka „Mano pirmosios žvaigždelės“. Sužinojo kas yra saulė, kodėl ji šviečia ir šildo, kaip susidaro vaivorykštė. Galingo projektoriaus dėka vaikai susipažino ir pamatė 6000 žvaigždžių, Saulę, Mėnulį, planetas, Paukščių Taką, meteorus, kometas; Zodiako ir kitus žvaigždynus, dangaus vaizdą iš įvairių Žemės vietų ir kt. Mokiniams buvo įdomu tamsoje pasižvalgyti po dangų. Grįžę į klases diskutavo, dalijosi įspūdžiais.