Priėmimas 2019-2020 mokslo metams

Skelbiame kviečiamų vaikų prašymų registracijos numerių sąrašą

 • Informuojame, kad vietų 1-5 klasėse 2019-2020 mokslo metams nebeturime.
 • SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS. Priimtų mokinių tėveliai, negalėję atvykti pasirašyti sutarties iki liepos 12 dienos, gali pasirašyti sutartį nuo rugpjūčio 12 dienos iki rugpjūčio 23 dienos kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 15 valandos, 109 kabinete – raštinėje. 
 • Šešiamečių vaikų tėvai, ties kurių prašymu yra pastaba būtina pristatyti priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimą turi pristatyti dokumentą, kad vaikas baigęs priešmokyklinio ugdymo programą. Kitaip į 1 klasę vaikai negalės būti priimti.
 • DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PRISTATYTI:
  • Į 1 KLASĘ – gimimo liudijimo kopija, priešmokyklinio ugdymo baigimą patvirtinančio dokumento kopija, sveikatos pažyma (iki rugsėjo 15)
  • Į 5 KLASĘ – gimimo liudijimo kopija, pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija, sveikatos pažyma (iki rugsėjo 15)
 • Uniformos pradinių klasių mokiniams, kreiptis į UAB Lidata.
 • DĖL 5-OSIOS LICĖJINĖS KLASĖS. Penktokai, kurie  baigė 4-ąją klasę aukštesniuoju lygiu iš visų dalykų, pretendavo į 5-ąją licėjinę klasę ir buvo svarstomi Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įvertinimų pagrindu. Atrinkti 27 mokiniai, klasėje mokysis 13 mūsų progimnazijos mokinių ir 14 atvykusių iš kitų mokyklų. 11 berniukų, 16 mergaičių. Patekusiųjų mokinių tėvams išsiųsti elektroniniai pranešimai arba informacija suteikta telefonu. Licėjinės klasės auklėtoja bus matematikos ir informatikos mokytoja Jelena Kuklienė. Klasė – 5d,   301 kabinetas. 
 • DĖL SKIRSTYMO KLASĖMIS. Naujai atvykusių mokinių skirstymas klasėmis vyks rugpjūčio 26-27 dienomis, informaciją skelbsime tinklalapyje prašymų registracijos numeriais.