Priėmimas 2019-2020 mokslo metams

Skelbiame kviečiamų vaikų prašymų registracijos numerių sąrašą

 • Kviečiamųjų vaikų tėvai  e.prašymų registravimo sistemoje nuo birželio 6 d. iki 10 dienos ir nuo birželio 13 iki 16 dienos galėjo patvirtinti vieną iš gautų kvietimų (jei prašyme nurodyta daugiau nei 1 mokykla).   
 • Asmenims, gavusiems kvietimą mokytis į daugiau nei 1 mokyklą, kurių viena yra pagal jiems priskirtą aptarnavimo teritoriją, iki birželio 16 d. reikėjo apsispręsti ir pasirinkti įstaigą, kurią norėtų lankyti. Jeigu asmenys elektroninėje prašymų registracijos sistemoje iki numatyto termino nepatvirtino savo pasirinkimo, tai vaikui (asmeniui) nuo birželio 17 d. automatiškai rezervuota ugdymo įstaiga, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir yra prašyme aukščiausiai pagal norą mokytis pasirinkime.
 • Birželio 18-20 d. tėvai, kurių vaikas dar nėra gavęs kvietimo, vėl gali koreguoti savo prašymus, teikti juos mokykloms, kurios dar turi vietų. Birželio 21 dieną mokyklos išsiųs kvietimus į atsilaisvinusias vietas, jei tokių bus.
 • SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS. Iki birželio 20 dienos nuo 8.00 iki 16.00 valandos kviečiame pasirašyti ugdymo(si) sutartis mokyklos raštinėje. Pietūs- 12.00-12.30. Negalintys atvykti nurodytu laiku tėveliai kviečiami susisiekti el.paštu rastine@pliaterytes.lt ir nurodyti kitą tinkamą laiką. 
 • Per 10 dienų nuo kvietimo  neatvykę pasirašyti sutarties ar nesusisiekę elektroniniu paštu ar telefonu netenka vietos mūsų progimnazijoje. 
 • Šešiamečių vaikų tėvai, ties kurių prašymu yra pastaba būtina pristatyti priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimą turi pristatyti dokumentą, kad vaikas baigęs priešmokyklinio ugdymo programą. Kitaip į 1 klasę vaikai negalės būti priimti.
 • DOKUMENTAI, KURIUOS REIKĖS PRISTATYTI:
  • Į 1 KLASĘ – gimimo liudijimo kopija, priešmokyklinio ugdymo baigimą patvirtinančio dokumento kopija, sveikatos pažyma (iki rugsėjo 15)
  • Į 5 KLASĘ – gimimo liudijimo kopija, pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija, sveikatos pažyma (iki rugsėjo 15)
 • DĖL 5-OSIOS LICĖJINĖS KLASĖS. Penktokai, kurie  baigė 4-ąją klasę aukštesniuoju lygiu iš visų dalykų, pretendavo į 5-ąją licėjinę klasę, jie buvo svarstomi Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo įvertinimų pagrindu. Atrinkti 26 mokiniai, klasėje mokysis 12 mūsų progimnazijos mokinių ir 14 atvykusių iš kitų mokyklų. 11 berniukų, 15 mergaičių. Patekusiųjų mokinių tėvams išsiųsti elektroniniai pranešimai arba informacija suteikta telefonu. Licėjinės klasės auklėtoja bus matematikos ir informatikos mokytoja Jelena Kuklienė. Klasė – 5d,   301 kabinetas.