Dėl būsimųjų 7-ųjų klasių

DĖL BŪSIMŲJŲ 7-ŲJŲ KLASIŲ

Šiuo metu keturiose 6-osiose klasėse mokosi nuo 30 iki 33 mokinių kiekvienoje. Siekdama pagerinti ugdymo(si) sąlygas būsimiesiems septintokams, mokyklos administracija nusprendė nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos formuoti naują septintąją klasę, kurioje mokytųsi atvykstantys mokiniai ir to pageidaujantys dabartiniai šeštokai. Planuojama, kad šioje klasėje bus 20-25 mokiniai.

Pageidaujančių mokytis naujai formuojamoje klasėje prašome kreiptis į progimnazijos direktorių iki gegužės 24 dienos.