Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6 patvirtintu nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, mokykloje bus vykdomas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Kviečiame susipažinti su testų vykdymo tvarkaraščiu.

Testų eiliškumas pagal datą ir vykdymo patalpos

2, 4, 6 klasių mokiniai pildys Nacionalinio egzaminų centro paruoštus testus. Testai bus vertinami pagal egzaminų centro pateiktas vertinimo instrukcijas. 8 klasių mokiniai, kuriuos atrinks NEC, pildys bandomuosius el. NMPP matematikos ir gamtos mokslų testus. 4 ir 6 klasių mokiniai pildys mokinio klausimyną. 8 klasių mokiniai pildys elektroninį klausimyną. Gauti duomenys leis tobulinti visas progimnazijos veiklos sritis.