Mokyklos tarybos posėdžio apžvalga

Pateikiame Mokyklos tarybos posėdyje svarstytus klausimus ir nutarimus. Posėdis įvyko 2019-02-06.

1. Dengtos futbolo aikštės projekto pristatymas.

NUTARTA: Pritarti mokyklos stadiono rekonstrukcijai, jeigu prieš pradedant darbus bus sutvarkytas privažiavimas nuo Valakampių tilto ir įrengta automobilių parkavimo aikštelė.

2. Mokyklos vadovo metinė veikla.

NUTARTA: Direktoriaus Gintaro Alfonso Petronio 2018 m. veiklą vertinti labai gerai.

3. 2017-2018 m. m. gautų paramos lėšų panaudojimas.

NUTARTA: 2018 metais gautas paramos lėšas 7241,72 Eur skirti apšvietimo kabinetuose sutvarkymui, lubų remontui ir technologijų kabinetų atnaujinimui.

4. Mokyklos gerbūvio tvarkymo vasaros darbai.

NUTARTA: Vidinio kiemelio erdves pritaikyti mokinių poilsiui pertraukų metu.

5. Ugdymo proceso organizavimas brandos egzaminų metu.

NUTARTA: Brandos egzaminų metu vykdyti „Dieną be pamokų“ organizuojant ekskursijas, išvykas ir kt. veiklas.