Mokinių darbai dailės pamokoje

Dailės pamokų metų 6 kl. mokiniai susipažino ir analizavo kelius vaizduojamosios dailės žanrus (natiurmortą, peizažą ir animalistinį). Įgytas žinias jie praktiškai taikė ir išreiškė įvairiomis meninėmis kompozicijomis, kurias mokiniai kūrė trimis dailės raiškos būdais: spalviniu, grafiniu ir erdviniu. Mokinių darbus galite apžiūrėti stende, kuris yra pirmame aukšte šalia bibliotekos. Mokiniams kūrybines idėjas įgyvendinti padėjo dailės mokytoja Karolina.