Dėkojame už 2 proc. paramą

Nuoširdžiai dėkojame už mokyklai skiriamą 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą.  2018 metais, pirmąkart  paramos prašymus teikiant tik elektroniniu būdu, mokykla gavo 7229,17 Eur. Dėkojame už Jūsų gerumą. Ši parama Jums nieko nekainuoja, tačiau mokyklai ji reiškia labai daug.

Paramą naudojame mokymo(si) aplinkos gerinimui, stengiamės, kad vaikai ugdytųsi sveikoje, saugioje ir patrauklioje aplinkoje. Per 2018 metų laikotarpį 10306,43 Eur paramos buvo išleista naujos garso aparatūros pirkimui ir pakabinamųjų lubų aktų salėje įrengimui.

 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „ačiū“