Dėl atleidimo nuo kai kurių pamokų

Primename, kad tėvai turi teisę teikti prašymą dėl atleidimo nuo kai kurių pamokų lankymo (kūno kultūros, dailės, muzikos) kartu pateikiant sporto, dailės ar muzikos mokyklų pažymas, kuriose nurodyta kiek kartų per savaitę ir kokius užsiėmimus lanko vaikas. Visi prašymai registruojami mokyklos raštinėje (arba perduoda klasės auklėtojas). Pagal mokyklos tvarką, visą mėnesį prašymai registruojami, o nuo kito mėnesio pradžios mokinys atleidžiamas nuo nurodytų pamokų arba informuojama, kodėl prašymas nėra tenkinamas.

Atleisti nuo pamokų vaikai to dalyko įvertinimo neturės, dienyne bus įvedama „atleistas“. Atskirais atvejais  tėvams pageidaujant ir suderinus su dalyko mokytoju mokiniui galės būti organizuojamos įskaitos ir jos vertinamos pažymiu.

Tėvų prašymas dėl atleidimo nuo privalomo kai kurių pamokų lankymo.