Progimnazijoje modernizuojamos erdvės

Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė finansavimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Progimnazijoje bus įgyvendinamas projektas „Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos efektyvumo didinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0011. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos projektui skirtą finansavimą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos sudaro 302 589,10 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 26 699,03 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 26 699,05 Eur.

Įgyvendinus projektą bus modernizuotos Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos  koridorių ir laiptinių erdvės. Modernizuojamoms patalpoms bus įsigyjami baldai ir įranga, kurių pagalba bus sukurta rami poilsio, atvira mokymosi ir bendravimo erdvė.

Projekto vykdytojas: Projekto partneris:

Vilniaus miesto savivaldybės  administracija

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija