Erasmus+ mobilumo projektas (KA1) „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“

2018-2020 m. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija dalyvaus programos Erasmus + 1 pagrindinio veiksmo  bendrojo ugdymo projekte „Šiuolaikinė mokykla šiuolaikinei visuomenei“.

Projekto tikslai:

 1. Įgyti naujų kompetencijų, aktualių STEAM ugdymui.
 2. Įgyti kompetencijas padėsiančias pritaikyti naujas edukacines erdves mokslo, kultūros ir neformaliojo švietimo įstaigose ugdymo proceso organizavimui.
 3. Išmokti tikslingai naudoti IKT organizuojant ugdymo procesą, naudoti modernias technologijas kuriant įvairaus pobūdžio vaizdines medžiagas pamokai.
 4. Plėtoti organizacijos ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklų darbuotojų bendruomenėje įgytas žinias ir Europos šalių patirtį.
 5. Plėtoti organizacijos personalo tarptautiškumą ir tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti pažinti kitas kultūras ir inicijuoti partnerystės veiklas su panašiomis Europos mokyklomis.

Planuojama, kad projekto metu 12 progimnazijos mokytojų patobulins savo kvalifikaciją užsienyje.

Mobilumo planai:

 1. „OUT OF BOX- ENVIRONMENTAL OUTDOOR EDUCATION IN FINLAND“, Suomija.
 2. „ROBOTICS AND STEAMS EDUCATION“, Graikija.
 3. „GO IWB!- INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING ON THE INTERACTIVE WHITE BOARD“, Malta.
 4. „ICT IN EDUCATION“, Kroatija.
 5. „INNOVATIVE TEACHING METHODS“, Graikija.
 6. „EDUCATION STUDIES IN MUSEUM“, Graikija.

Kursų metu mokytojai įgis naujų įgūdžių, susipažins su naują STEAM mokymo programa, išmoks organizuoti ugdymo procesą netradicinėse mokymo aplinkose, išmoks plačiau taikyti IKT ugdymo procese. Šiuos naujus įgūdžius mokytojai pritaikys praktiškai ugdymo procese, o taip pat supažindins su naujais metodais kolegas savo organizacijoje ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono mokyklų mokytojus. Tikimasi, kad naujų metodų taikymas pakels ugdymo kokybę, o naujos patirtis padės mokytojams pakelti savo profesionalumo lygį ir patobulinti lyderystės gebėjimus.