Kokius dokumentus reikės pateikti

Atvykdami pasirašyti ugdymo(si) sutartį galite paimti tuos dokumentus iš šių, kuriuos jau turite:

1 klasė:

  • gimimo liudijimo kopija
  • sveikatos pažyma 2018 (iki rugsėjo 15)
  • priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašas ar pažymėjimas

5 klasė:

  • gimimo liudijimo kopija
  • sveikatos pažyma 2018 (iki rugsėjo 15)
  • pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija

Sutarčių pasirašymo laikas: pirmadienis – penktadienis 8.30-16.30 val. 109 kabinete, raštinėje.  Prašome atvykti pasirašyti sutartį iki birželio 28 dienos. Vėliau sutarčių pasirašymas vyks nuo rugpjūčio 13 dienos.