Kokius dokumentus reikės pateikti

Atvykdami pasirašyti ugdymo(si) sutartį galite paimti tuos dokumentus iš šių, kuriuos jau turite:

1 klasė:

  • gimimo liudijimo kopija
  • priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašas ar pažymėjimas
  • iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą (šiais metais priimamos popierinės pažymos arba gydytoja duomenis suveda elektroninėje erdvėje)

5 klasė:

  • gimimo liudijimo kopija
  • pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija
  • iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą (šiais metais priimamos popierinės pažymos arba gydytoja duomenis suveda elektroninėje erdvėje)

Sutarčių pasirašymo laikas: pirmadienis – penktadienis 8.30-16.00 val. 109 kabinete, raštinėje.  Tel. 852770792