Priešmokyklinių grupių 2018/2019 mokslo metais mūsų progimnazijoje nebus

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2018-04-13 raštu 2018/2019 mokslo metais priešmokyklinio ugdymo grupių neformuosime. 

Vis didėjant būsimų pirmaklasių srautui formuosime papildomas tris pirmąsias klases. 

Visiems būsimiems priešmokyklinukams bus sudarytos galimybės mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą kitose savivaldybės ugdymo įstaigose, atsižvelgus į vaiko gyvenamąją vietą.