Tyrinėk, atrask, ieškok, pažink!

Tyrinėk, atrask, ieškok, pažink!
Būtent šių keturių žodžių pirmosios raidės sudaro lietuvių kalbos vadovėlio „Taip!“ pavadinimą. Visa tai išsiaiškino 1 c klasės mokiniai kartu su klasiokės Emos mama – vadovėlio autore – Daiva Jakavonyte-Staškuviene. Mokinės mama papasakojo, kaip rašomas vadovėlis, vaikai uždavė įvairių klausimų.  Kad galėtų tyrinėti, atrasti, ieškoti ir pažinti, kiekvienas mokinys gavo dovanų padidinamąjį stiklą – kilo šurmulys, nes visi norėjo kuo daugiau patyrinėti savo aplinkoje esančių daiktų. Kai emocijos aprimo, visi kartu žaidė dvibalsių žaidimą, galvojo ir užrašė žodžius su dvibalsiais. Ačiū Daivai Jakavonytei – Staškuvienei, kuri pravedė tokią įdomią ir pilną įspūdžių pamoką ir linkime kūrybinės sėkmės vadovėlio vyresnėms klasėms kūrime.