Sausio 13-osios minėjimas

Beginklė, bet stipri lietuvių tauta prieš 27 m. įrodė savo vieningumą. Apie tai šiandien pradinukai išgirdo renginyje „Jie paaukojo savo širdis, kad nenustotų plakti Lietuvos širdis“.  Iš mokinių lūpų skambėjo Lietuvos himnas, dainų posmai.