Kalėdos matematikos pamokoje

6a klasės mokiniai trupmenas ir procentus kartojo  ne tradiciškai spręsdami uždavinius, bet kurdami kalėdinį atviruką. Spalvotą kvadratėlį kirpo per pusę, tada  pusę dar per pusę. Iš keturių taip sukarpytų kvadratų kūrė žaisliuką eglutei, priklijavo ant balto popieriaus lapo ir gavo atviruką. Užrašė visas dalis trupmenomis, skaičiavo kiek gavo šešioliktųjų, aštuntųjų ar ketvirtųjų. Sudėjus visas trupmenas įsitikino, kad darbą atliko teisingai. Skaičiavo ir kiek procentų žaisliuko užima kiekviena spalva. Džiaugėsi, kai įsitikino, kad visas žaisliukas-100 procentų.