Šokančios Kalėdos

Šokių studijų ,,Padūkėlis “ ir “Bolero“ ( vadovės Rūta Januškevičienė ir Dalė Maskoliūnienė) šokėjai šeštadienio popietę smagiai praleido lenkų kultūros namuose. Repetavo, stebėjo kitų šokių kolektyvų pasirodymus ir patys puikiai pašoko lydimi gausiais žiūrovų plojimais. Buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis, šokio statulėlėmis ir padėkos raštais .

O kitais metais galėsime vėl dalyvauti?“ , viens per kitą spindinčiomis akimis klausinėjo vadovių šokėjai.