Šiaurės salos dailės pamokoje

Penktųjų klasių mokiniai įsitraukė į Šiaurės šalių bibliotekų savaitę. Dailės pamokų metu kalbėjo ir domėjosi Šiaure, jos gyventojais, taip pat kūrė kompozicijas, kuriose vaizdavo Šiaurės salas.

Dailės mokytoja Karolina Jakimavičiūtė