Sporto salė atvira mūsų mokyklos bendruomenės nariams

Informuojame, kad yra galimybė mokyklos bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso metu, savaitgaliais ir mokinių atostogų metu,

naudotis ugdymo įstaigos patalpomis. Mokyklos sporto sale šeštadieniais, sekmadieniais, rudens, žiemos ir pavasario mokinių atostogų metu gali naudotis mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokiniai minėtomis dienomis į sporto salę gali atvykti tik su tėvų sutikimu (raštišku ar pateiktu elektroniniame dienyne). Mokinius prižiūrėti ir užtikrinti jų saugumą privalo ne mažiau kaip vienas suaugęs asmuo.

Visus pageidaujančius aktyviai praleisti laisvalaikį prašome kreiptis į pavaduotoją ūkiui Andžejų Lysionok. Sporto salės užimtumo grafike bendruomenės nariams tinkamiausias laikas būtų šeštadieniais 10.00-11.30 ir sekmadieniais 11.30-13.00 val.