Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“

  Šiandien 1b klasės mokiniai sudalyvavo solidarumo bėgime. Bėgimą inicijuoja organizacija „Gelbėkit vaikus“. Solidarumo bėgimo metu renkama parama pozityvios tėvystės ugdymui Lietuvoje bei medicinos punkto įrengimui Zambijoje. Dėkojame šios klasės bendruomenei, savanoriškai surinkusiai 40 eurų paramą.

SOLIDARUMO BĖGIMO TIKSLAI:
• ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą;
• padėti Lietuvos ir Zambijos vaikams.