2 proc. parama

Gerbiami Tėveliai!

Džiaugiamės, kad savo vaiką ugdyti pasirinkote mūsų progimnazijoje. Tikimės, kad mūsų bendras rūpestis ir pastangos dėl vaiko ateities yra prasmingos. Vaikų ugdymo kokybė, gerovė, pažanga ir sėkmė priklauso ne vien tik nuo mokykloje dirbančiųjų pedagogų gebėjimų ar žinių, bet ir nuo aplinkos, priemonių kokybės, leidinių, muzikos instrumentų, sporto inventoriaus ir daugybės kitokių svarbių mūsų vaikų ugdymui ir ugdymuisi reikmių. Jūsų kasmetinė parama padeda mokyklai atnaujinti mokymo priemones bei įrangą, padeda organizuoti mokykloje įvairias šventes, suteikia galimybę paskatinti mokinius prizais, apdovanojimais.Visa tai labai prasminga, nes tai daroma dėl ateities – Jūsų vaikų.

Norėtume priminti, kad kaip ir kasmet Jūs galite teikti paramą mokyklai neatvėrę piniginės. Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu, kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Gyventojas turi teisę pateikti Prašymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos, o tikslinti — iki rugpjūčio 20 dienos. Prašyme skirti mokesčio dalį galima nurodyti nuo 1 iki 5 metų paramos skyrimo laikotarpį.

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą – FR0512_v3:

Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą) šią formą gali užpildyti ir ją deklaruoti elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) atlikus vos kelis veiksmus:

 • Surasta forma pažymėta gaublio simboliu reiškia, kad ją galima pildyti svetainėje. Spragtelėkite šį gaublį ir forma bus atverta pildymui.

 • Atsidariusioje formoje jūsų asmens duomenys bus užpildyti automatiškai, 
 • 1 laukelyje – asmens kodas;
  3V laukelyje – vardas;
  3P laukelyje – pavardė;
  4 laukelyje – adresas;
  5 laukelyje – 2018;
  6S laukelyje – žymėti varnele;
  E1 laukelyje – 2;
  E2 laukelyje – 195472653;
  E4 laukelyje – 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį progimnazijai;
  E5 laukelyje – mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik šiais metais, rašykite 2018, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.
 • patikrinkite ar nėra klaidų
 • pateikite

Atkreipiame dėmesį, kad pareigą deklaruoti metines pajamas turintys gyventojai norėdami skirti pajamų mokesčio dalį  turi pateikti ir 2018 m. pajamų deklaraciją – to nepadarius iki gegužės 2 d., prašymai skirti paramą nebus nagrinėjami.  

Ačiū už Jūsų gerumą!

Paramą įvertins Jūsų vaikai.

© Daivos Unčiūrės nuotraukos

Mokyklą paremti galima ir pervedant lėšas į šią sąskaitą: Nr.: LT457044060005662730